/ Бидний тухай / Алба, нэгжүүд / Мөнххаан сум дахь цагдаагийн хэсэг /
  • МӨНХХААН СУМ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ
    2017-09-04
    Мөнххаан сум дахь Цагдаагийн хэсэг 2009 оны 01 дүгээр сарын 09-нд Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын тушаалаар тасгийн зохион байгуулалтайгаар байгуулагдаж анхны даргаар д/х Г.Ганхуяг, мөрдөн байцаагчаа
Статистик мэдээ
  • 2015-01-14
Эрэн сурвалжилж байна