/ Бидний тухай / Алба, нэгжүүд / Захиргааны удирдлагын тасаг /
  • ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТАСАГ
    2018-06-15
    Төлөвлөлт зохион байгуулалтын тасаг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 651 дүгээр тушаалаар Удирдлага, захиргаа аж ахуйн алба, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2
Статистик мэдээ
  • 2015-01-14
Эрэн сурвалжилж байна