/ Бидний тухай / Алба, нэгжүүд / Эрүүгийн цагдаагийн тасаг /
  • ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
    2021-09-04
    Монгол улсын цагдаагийн байгууллагад тагнуулын ажил гүйцэтгэх эрх үүрэгтэй алба 1934 онд албан ёсоор байгуулагджээ. Эрүүгийн цагдаагийн албаны түүх бол энэ онцгой албанд ажиллаж байсан үе үеийн олон з
Статистик мэдээ
  • 2015-01-14
Эрэн сурвалжилж байна